Bạn bè 360°

 •  
  Ice ghi chép

  Triết học con gà

  Vài thứ đã đọc với học từ Taleb và Murakami, hơi lạnh người với

  chứng chiếc và mấy trò đánh bạc hàng ngày. Đặc biệt là sáng nay .


  ~


  Tưởng tượng bạn nuôi một con gà.


  Hàng ngày bạn cho nó ăn. Việc này diễn ra trong một thời gian dài, một
  kanishi
  có vẻ cũng hay nhưng sao mình thấy deck hiểu gì y như triết học vậy
  10 năm trước· Trả lời
  longtth
  "Nhưng bạn có biết thực sự chuyện gì xảy ra trong nồi cơm trong khoảng thời gian bạn bỏ gạo nước vào nồi, cắm điện cho dến khi mở vung ra?"
  theo cách nghĩ của @ntvim88: thì:
  Nhưng bạn có biết thực sự chuyện gì xảy ra trong đầu con gà khi nó bị cắt tiết
  9 năm trước· Trả lời
Website liên kết