Bạn bè 360°

 •  
  hahahehehihi ghi chép

  sự thật

  Một chiều em đến thăm anh
  Đón em: đôi gián cùng đàn chuột con
  Gầm giường lổn ngổn nồi xoong
  Thau đồ có ngọn chon von góc phòng

  Anh đang ngồi tướng chủ sòng
  Bạn anh thì méo mặt chung bài cào.
  Bây giờ mận nói với đào:
  "Vườn hồng" ghê quá, thôi chào đào...
Website liên kết