Bạn bè 360°

 •  
  Ice ghi chép

  A single man's life

  Vì bạn Ice chưa bao giờ living a single woman's life nên

  phải ghi là a single man's life. Vì thế, sau đây nếu viết là 'single

  life' hay 'a single one' thì cũng default đường dẫn trỏ về 'a single

  man' hoặc 'a single man's...
Website liên kết