Bạn bè 360°

 •  
  phongtran86 ghi chép

  khong de

  một năng lực hạn chế trong hưởng thụ nhục dục chỉ có thể là một sự lăng

  nhục đối với một tình yêu cao cả, chứ không thể là cái gì khác! Điều này

  trái hẳn với quan niệm cổ truyền lấy năng lực tiết dục làm chuẩn và cho

  rằng ai nồng nhiệt về tính dục là một người xấu xa, hèn...
Website liên kết