Bạn bè 360°

  •  
    trandao ghi chép

    Sự tích hoa Tuy Líp

     Bạn đã bao giờ có dịp nghe hoa trò chuyện chưa? Còn tôi thú thật là vào một sớm đầu xuân tôi đã tình cờ được nghe hoa Tuyết trò chuyện với hoa Tuy Lip của người udobech rồi. Đúng hơn là hoa Tuy Lip nói,còn hoa tuyết chỉ lắng tai nghe,thi thoảng mới ngắt lời.

    Nhưng tốt nhất là tôi...
Website liên kết