Bạn bè 360°

 •  
  lamkhe ghi chép

  Phan Ý Ly

  Nếu sống ở trên đời mà vẫn yêu một người, biết người đó yêu mình như thế

  nào.. mà không thể đến được với nhau, phải coi như người ta không hề

  tồn tại trên cõi đời này… thì khác nào một nửa linh hồn em đã chết..
Website liên kết