Bạn bè 360°

 •  
  beVit ghi chép

  Tháng 7.

  Tháng 7 này thật kỳ lạ...
  Tháng 7 này có những cuộc gặp, khiến mình cảm thấy yêu quý, rất yêu quý những con người mà mình chưa từng có cơ hội gắn bó!

  ...

  Nhưng

  Sao tháng 7 này cũng thật buồn...
  Sao tháng 7 này lại có những cuộc gặp, để chuẩn bị chia tay...
Website liên kết