Bạn bè 360°

  •  
    trandao ghi chép

    Bất lực...

     Từ lâu vẫn tự hào về khả năng đọc sách hơn người ( cùng lắm ông đi hỏi ).


     Đọc 5 vở Sechxpia đé0 hiểu gì. Quay lại quyết tâm đọc Kinh Thánh. Bất lực hoàn toàn.
Website liên kết