Bạn bè 360°

 •  
  goldensea80 ghi chép

  Suy nghĩ vặt vãnh, lảm nhảm về CNXH, CNTB

  Nhân đọc các bài phê phán trên linkhay1. CNTB và CNXH Khác nhau ở cách thức phân chia quyền sở hữu tư liệu sản xuất và phân phối của cải đến người dân
  2. Đặc tính Dân chủ hay không dân chủ không phải thuộc tính của CNTB hay CNXH, mà là một mô hình, một thể chế cụ thể
  3. Một phản biện hay...
  vietbio
  2. Bởi Dân chủ ở XHCN & Dân chủ ở TBCN đang được hiểu theo nghĩa khác nhau. Dân chủ ở nước TB là dân chúng quyết định, lựa chọn chính phủ, do đó thường kèm với thuộc tính đa đảng. Ở các nước XHCN ko có khái niệm này.
  3 & 4. Lý do yếu kém trong SX ở CNXH
  8 năm trước· Trả lời
  VuonChuoi
  Em thì nghĩ bây giờ CNTB cũng dần đặt mục tiêu win-win để giữ vững XH rồi
  8 năm trước· Trả lời
Website liên kết