Bạn bè 360°

 •  
  1234co ghi chép

  Singapore – Merlion Tower

  Singapore – Merlion Tower
  Singapore là một đảo quốc nằm ngoài khơi mũi phía nam của bán đảo Mã Lai. Lãnh thổ Singapore gổm một đảo chánh hình thoi, và khoảng cách 60 đảo nhỏ hơn. Nơi đây là một trong các trung tâm thương mại lớn của thế giới. Và là một trong bốn con rồng Châu Á. Với vị trí...
  được loan tin bởi
Website liên kết