1 Bình luận
  • khdba2002
    "ông Mức là cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên từ 1975 đến 1981" - mình dạo này dốt sử thật đấy, đếu nhớ nổi chiến trường năm 75-81 ở Bình Trị Thiên còn gì để chiến đấu nữa nhể?
Website liên kết