2 Bình luận
 • VTV
  Về cuộc đời và sự nghiệp của Tố Hữu thì báo chí, SGK và cả báo Pê Đê viết rất nhiều rồi nên không cần bàn tới nữa. Còn cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh thì em thấy rõ ràng Bác biết con tàu mình lèo lái đã đi sai hướng nhưng khi nhận ra được điều đó thì mình không còn là thuyền trưởng nữa.
 • AC_MILAN
  Phía trước có chốt, đề nghị anh em đi ngang nhớ nháy đèn cho nhau để giảm tốc độ, cảm ơn!
 • AC_MILAN
  Phía trước có chốt, đề nghị anh em đi ngang nhớ nháy đèn cho nhau để giảm tốc độ, cảm ơn!
 • VTV
  Về cuộc đời và sự nghiệp của Tố Hữu thì báo chí, SGK và cả báo Pê Đê viết rất nhiều rồi nên không cần bàn tới nữa. Còn cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh thì em thấy rõ ràng Bác biết con tàu mình lèo lái đã đi sai hướng nhưng khi nhận ra được điều đó thì mình không còn là thuyền trưởng nữa.
Website liên kết