14 Bình luận
  • vietnamnet_ict
    Vậy chúng ta chờ hành động của Thủ tướng thôi nhỉ. Nếu ông thực sự đóng cửa Formosa như đã nói thì đó là dấu ấn quá lớn ngay đầu nhiệm kỳ của ông, và cũng khẳng định ông là người đã nói là làm. Tôi sẽ phải xin lỗi ông về những ác cảm không tốt.
Website liên kết