2 Bình luận
  • KISS6789
    Đang ăn mà một hạt cơm rơi xuống đất ,nhặt nên ăn tiếp. Như vậy có được gọi là tiết kiệm không chuyên gia?
  • honglamsg
    "chi tiêu ít hơn" thì khác "tiết kiệm nhiều hơn" ở chỗ nào?
Website liên kết