14 Bình luận
  • Scouter
    Nó tra trúng lề trái thì bỏ cm
  • HuyThai
    Thi văn cũng nên cho tra. Ai đời bắt trích đúng từng câu từng chữ trong tiểu thuyết bao giờ
Website liên kết