3 Bình luận
  • HuyThai
    thật ra thì Edison không có thất bại 10000 lần, ổng chỉ tìm ra 9999 cách làm bóng đèn sai thôi
  • Enigma1
    Ngán coi CFbiz lắm, đa phần bài là biên tập lại hoặc dịch, nội dung vô thưởng vô phạt và cái gì nghe hay hay cũng viết - business insider của VN chăng?
  • Namnhidatviet
    Never give up thì đúng hơn
Website liên kết