12 Bình luận
 • TKM
  Tam chiếu thảo lư thôi, sao bằng được Lưu Bị không được tiếp mà vẫn ba lần đến nhà.
  • Quanph
   @tkm trong Phẩm Tam Quốc (Dịch Trung Thiên) cho là Ngọa Long đánh tiếng trước rồi Lưu Bị mới đến, có vẻ thuyết này thực tế hơn.
  • TKM
   @Quanph kệ nó, dẫn tích tam cố thảo lư thì chỉ xét bối cảnh Tam quốc diễn nghĩa thôi chứ.
 • bellatrix
  [Hỏi ngu tí] Mình đọc cũng thấy ở nước ta có rất nhiều nho sỹ hiền triết, nhưng mãi vẫn không hình dung được cách ăn nói cử chỉ đi đứng của các cụ thời bấy giờ, xem phim TQ nó nói nhiều nên mới biết thời đó họ nói năng đi đứng thế nào chứ VN mình thì khó, không biết thời đó các bác đấy có nói tiếng Việt như mình ko nhỉ? mà tiếng như mình thì nói làm sao nho nhã đc, nghĩ mà thấy đau đầu
 • phuocvnh
  Ở trên viết là: " “La Sơn phu tử” là tên hiệu đầy trân trọng mà đích thân vua Quang Trung đặt cho vị hiền tài Nguyễn Thiếp vì quý phục người tài thực sự. "
  Ở dưới ghi là: "Ông lui về lập trại Bùi Phong dưới chân núi Thiên Nhẫn ở Nam Đàn, làm vườn và dạy học, bắt đầu sống cuộc đời ẩn cư với hiệu La Sơn Phu Tử."

  Vậy cuối cùng ai là người đặt tên La Sơn Phu Tử?
 • QuySu
  Đọc tới đọc lui 1 hồi thấy cả 3 lần toàn là viết thư, chứ có thấy ngự giá thân chinh như cái tựa đâu trời !?
 • dreamy_sailor
  QT viết thư mà, có đc như Lưu Bị tới tận nhà đâu
Website liên kết