11 Bình luận
 • mr_cuibap
  Mới được 83,33% thôi bác
 • PinkWear
  Đề nghị chủ top bỏ tật PTS .
  Cái dòng cuối
 • fast_furious
  Ảnh này có che mặt đâu nhỉ. Trông hao hao mặt lão @bazoda
 • ducmanno1
  Viết bình luận mới
  Nghiêm túc mà nói thì mục tiêu 6 nó chả liên quan gì tới mấy mục tiêu trên cả
  Nếu làm được 5 cái trên thì cái thứ 6 xõa đê
  Thử hỏi thằng nào làm được mấy cái trên mà không bốc phét
  Anh Vượng Vin, anh Quyết FLC hay anh Tài TGDD có anh nào không bốc phét?

  Nghiêm túc mà nói thì mục tiêu 6 nó chả liên quan gì tới mấy mục tiêu trên cả
  Nếu làm được 5 cái trên thì cái thứ 6 xõa đê
  Thử hỏi thằng nào làm được mấy cái trên mà không bốc phét
  Anh Vượng Vin, anh Quyết FLC hay anh Tài TGDD có anh nào không bốc phét?
  • Tamhoa
   @ducmanno1 sao lại không liên quan: mục tiêu thứ 6 chỉ chiếm 1% thôi nhưng chính từ đó mới có đạt được 99% còn lại
  • ducmanno1
   @tamhoa mình nói rõ rồi, 6 mục tiêu, là độc lập, mua nhà được, ko mua xe được cũng chả liên quan gì. Hoàn thành cái nào là đạt được cái đó. Ở đây chả có cái gì chứng minh là 5 mục tiêu trên là hệ quả của mục tiêu 6 cả
   Nhưng đó là nói nghiêm túc thôi, còn thôi, kệ nó, hết năm rồi, nhậu đã
Website liên kết