8 Bình luận
  • kekin
    Cảm ơn bác! Nhờ bác mà sau này ai bảo em dị gu, em đọc tên bác và táng cho đứa nói vỡ mồm
Website liên kết