17 Bình luận
  • cuccu1
    Vãi thật, cả cái video chả dám nói là hộ chiếu Việt Nam luôn. Dù thằng nào cũng đưa tin ầm ầm. Bản tính hèn và bẩn tính
Website liên kết