1 Bình luận
  • Wasamala
    "Nếu so sánh một công ty như mũi tên thì Marketing là 'đầu mũi tên', Sales là phần 'đít mũi tên', cả công ty còn lại là phần thân mũi tên."


    PS: ông CEO cầm cung
Website liên kết