3 Bình luận
 • lnt4129
  Dịch láo quá
  “In university, we only received heavy theoretical training and a lot of Ho Chi Minh’s ideology with communist party history,”

  "Ở trường đại học, chúng tôi chỉ đào tạo và giảng dạy những thứ mang tính lý thuyết thôi"

  http://tinyurl.com/y95palgt
 • lnt4129
  Dịch láo quá
  “In university, we only received heavy theoretical training and a lot of Ho Chi Minh’s ideology with communist party history,”

  "Ở trường đại học, chúng tôi chỉ đào tạo và giảng dạy những thứ mang tính lý thuyết thôi"

  http://tinyurl.com/y95palgt
 • duonghuy2k1
  Khởi đầu của nền công nghiệp 4.0
 • MariaLinhLinh
  Bây giờ các công ty tuyển dụng liên tục từ nhân viên tốt nghiệp PTTH đến đại học, trong khi một số bạn học trung cấp vừa đi làm vừa đi học lên đại học thì rất nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp Đại học ra trường lại không tìm được việc làm.
  Do mình cả thôi, đừng đổ lỗi cho nhà trường.
Website liên kết