8 Bình luận
 • Phuong_Tran
  "...Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng...."
 • Uoc_Nguyen
  Có khí lần sau đi ị cũng thuế, Đi Tiểu cũng thuế, thậm trí đang quay tay cũng đòi thuế Xem Sex
  • knight13
   @Uoc_Nguyen thuế xem pỏn cũng bội tiền. Giờ đi nọc các thanh niên từ 15-35 khéo cũng được khoản kha khá . Mà nếu không kiếm được thì sẽ giữ gìn được thuần phong mỹ tục lâu đời.
  • Uoc_Nguyen
   @knight13 E thấy lành mạnh mà có gì là xấu, lúc vợ bầu bí, lúc chưa có gấu thì giải tỏa tránh đi lăng nhăng đá phò các kiểu gây bệnh mang tật, thuận vợ thuận chồng mà bác.
 • Tom_Jerry
  Tôi đề nghị áp thuế VAT đối với cả thằng đã đề xuất điều chỉnh thuế, thằng nào đề thì xuất vào mồm nó. Đề với chả xuất, đm lũ sâu mọt
 • TanNg
  Sang tên nhà 3 lần còn 70% giá trị
 • Phuong_Tran
  "...Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng...."
Website liên kết