7 Bình luận
  • thinker
    theo 1 giả thuyết chưa được kiểm chứng là AI này của Apple biết được 1 thông tin mà ông bố ruột của 2 bạn này dấu kín
  • THL
    theo 1 giả thuyết chưa được kiểm chứng là AI này của Apple được thử nghiệm bằng các khuôn mặt phương Tây nên xác suất bị qua mặt bởi các khuôn mặt châu Á cao hơn.
  • thinker
    theo 1 giả thuyết chưa được kiểm chứng là AI này của Apple biết được 1 thông tin mà ông bố ruột của 2 bạn này dấu kín
Website liên kết