10 Bình luận
 • ntmj27
  Hài, lại sắp tăng thuế

  Ví dụ: cá nhân có thu nhập tính thuế 15 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 400.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 50 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 500.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 650.000 đồng/tháng. Tổng số thu ngân sách ước tăng khoảng 500 tỉ đồng.

  Do vậy, tại dự thảo Tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính vẫn thể hiện cả 2 phương án và nghiêng về phương án 2.
 • lockevn
  ĐcmBTC
 • Haicop
  BTC rảnh quá, có cách tính thuế mà thay đổi xoành xạch. Ko có luật gì là lâu dài ở chế độ này.
 • Nova
  Bất chấp tất cả để tăng.
 • tranduyninh
  dm bọn nó
 • PythonGable
  Em nói thiệt nộp em chả tiếc. Em chỉ cần biết tiền của em đã được tiêu như thế nào một cách rỏ ràng và minh bạch. Chứ vác đi xây tượng trả nợ cho người khác hoài thì em trốn thuế cũng là điều dễ hiểu
 • dangquang1020
  ĐM trốn thuế tiếp thôi
Website liên kết