2 Bình luận
  • THL
    thu nhập của mình mấy năm nay chẳng tăng được tý nào, sắp thành người nghèo rồi
  • AvanSutoLatsu
    Tính tài sản của hội người giàu thôi, không tính người nghèo, không tính bình quân cả nước
Website liên kết