4 Bình luận
  • Dr2g0n
    Phá sản thất nghiệp cả giàn. ????
  • Kien8
    Mô hình hay, nhưng nói free với học đc trả lương thì hơi quá, 60% thời gian thực hành ra khối lợi nhuận. Ngày trước mih làm công trình cũng chơi kiểu liên kết các trường hốt các sv thực tập, làm như công nhân mih mà giá rẻ 1 nửa, các thầy lại cấu thêm tí nữa, cuối cùng sv còn khoảng 1/3. Sv thì khoái chí vừa đc thực hành vừa đc lương
Website liên kết