Trở lên trên
Viết bình luận 26 Bình luận
  • tuanna0703
    Chính thằng code addon lưu cookie người dùng khi dùng addon của nó. Ông chủ plugin đã thừa nhận, vote kiện chết mẹ cái thằng chủ addon kia đi