26 Bình luận
  • tuanna0703
    Chính thằng code addon lưu cookie người dùng khi dùng addon của nó. Ông chủ plugin đã thừa nhận, vote kiện chết mẹ cái thằng chủ addon kia đi
Website liên kết