6 Bình luận
  • hungskate
    NCSC cho biết mạng lưới viễn thông của Anh đã sử dụng lượng thiết bị lớn do công ty công nghệ Huawei (Trung Quốc) cung cấp vì vậy, “việc bổ sung thêm thiết bị và dịch vụ mới từ một nhà cung cấp Trung Quốc khác sẽ làm vô hiệu hóa các hệ thống giảm thiểu rủi ro an ninh hiện tại”.

    Tào lao léo chịu đc.
  • henryford
    cũng là kiểu ngăn sông cấm chợ, Trung quốc cũng đuổi thẳng cổ Google, rồi từ chối FB vào TQ,
Website liên kết