8 Bình luận
 • MonsterX
  Sai hết, nhờ ơn Đảng, ơn chính phủ mới có tiền xây biệt phủ chứ đầu. Người ta đã sáng tác rồi:
  "Vầng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
  Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang
  Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
  Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi"
 • atrith
  cán bộ cũng có thể làm kinh tế mà
 • anhongagi
  Nhặt nhôm vụn thôi nhé
 • MonsterX
  Sai hết, nhờ ơn Đảng, ơn chính phủ mới có tiền xây biệt phủ chứ đầu. Người ta đã sáng tác rồi:
  "Vầng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
  Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang
  Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
  Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi"
 • VuonChuoi
  Mỗi cây chổi anh bán tầm 10 triệu, giá vốn tầm 10.000d. May nhờ cô thương nên làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, mỗi ngày cũng bán đc tầm trăm cây
 • tfmn00
  em phải đến yên bái học kính tế nhé
Website liên kết