8 Bình luận
 • TKM
  Họ Khúc, nhà Đinh - Tiền Lê giành độc lập, nhà Lý xây nền vững chắc, nhà Trần đẩy nước Việt lên mức cực thịnh. Lê sơ bắt đầu mở cõi. Thời mạt Lê tiếp tục mở cõi, song song đó là ba trăm năm nội chiến, để thứ mà Gia Long Nguyễn Ánh nhận được là một giang sơn thống nhất nhưng kiệt quệ về mọi mặt. Cả lịch sử dài 900 này, giờ lật lại từng trang thì có quá nhiều chuyện hay, nhiều nhân vật thú vị.
 • cuong205a
  1/ Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Ngày 30/12/1287, thái tử Nguyên A Thai cùng Ô Mã Nhi họp 30 vạn quân đánh Vạn Kiếp rồi thuận dòng xuôi về đông.
  Cùng thời điểm đó, thủy quân Nguyên do Ô Mã Nhi gồm 650 chiến thuyền đánh vào Vân Đồn. Trần Khánh Dư chỉ có 100 chiến thuyền nên không chống đỡ nổi địch, thất bại nhanh chóng. Tin đến tai triều đình, vua Trần sai trung sứ xiềng Khánh Dư giải về kinh. Khánh Dư nói: "Lấy quân pháp mà xử, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất hai, ba ngày để mưu lập công rồi về chịu tội búa rìu cũng chưa muộn".
  Vua Trần thấy được sự tự tin của Trần Khánh Dư, nên đã đồng ý cho Trần Khánh Dư lập công chuộc tội. Vì lợi dụng được bọn nội gián, nên ông biết được con đường tải lương của giặc. Ông lập tức thu thập tàn binh đợi chúng. Chẳng bao lâu thuyền vận tải quả nhiên đến, Khánh Dư đánh bại chúng, bắt được quân lương khí giới của giặc nhiều không kể xiết, tù binh cũng rất nhiều...”.

  2/ Khâm Định Việt sử thông giám Cương Mục thì chép: “Khánh Dư đoán chắc thuyền của giặc đã đi qua rồi, thì thuyền tải lương tất đi theo sau, liền thu thập tàn quân, sẵn sàng chờ đợi. Một lát sau, quả nhiên thuyền tải lương của Văn Hổ đến, Khánh Dư đón đánh, quân Nguyên bị thua to. Khi đi đến biển Lục Thủy Dương (nước biển vịnh Bắc Bộ màu xanh thẫm, nên người Tàu gọi như vậy), thuyền của quân Nguyên bị mắc cạn, sa lầy, không chở đi được, lương thực chìm cả xuống biển. Khánh Dư bắt được khí giới, quân nhu rất nhiều. Văn Hổ chỉ thoát được một mình, vội vàng chạy về Quỳnh Châu...”.
 • TKM
  Họ Khúc, nhà Đinh - Tiền Lê giành độc lập, nhà Lý xây nền vững chắc, nhà Trần đẩy nước Việt lên mức cực thịnh. Lê sơ bắt đầu mở cõi. Thời mạt Lê tiếp tục mở cõi, song song đó là ba trăm năm nội chiến, để thứ mà Gia Long Nguyễn Ánh nhận được là một giang sơn thống nhất nhưng kiệt quệ về mọi mặt. Cả lịch sử dài 900 này, giờ lật lại từng trang thì có quá nhiều chuyện hay, nhiều nhân vật thú vị.
 • sosk
  Không có chuyện nhảm nhí ấy thì có ai đọc link này của bác không?
 • hungskate
  Cái bài này. Đúng kiểu để cho Tourguild ) dẫn khách đi Vân Đồn, Quan Lạn. Trên xe kể chiện Trần Khánh Dư cho khách nghe
 • tuan82nd
  Theo dã sử, Bãi Cháy chính là nơi đoàn thuyền lương của quân Nguyên Mông do Trương Văn Hổ cầm đầu vào xâm lược Việt Nam đã bị tướng nhà Trần là Trần Khánh Dư cùng quân dân nhà Trần thiêu cháy và bị dạt vào bờ. Do nhiều thuyền giặc bị cháy, gió mùa Đông Bắc lại thổi tạt lửa vào bờ phía tây Cửa Lục làm cháy luôn khu rừng đang hanh khô. Chính vì vậy mà khu rừng bị cháy đó có tên như ngày nay.
Website liên kết