1 Bình luận
  • AvanSutoLatsu
    Endorphins để đấu tranh với nỗi đau của việc tập luyện thể dục, yêu cầu là vận động cơ thể
    Dopamine khi bạn giành được mục tiêu nào đó hoặc mua được những thứ mà bạn thích, được nhận like, nhận vote... phần thưởng của sự thành công
    Serotonin được tiết ra khi chúng ta giúp ích cho người khác, hãy là người tử tế
    Oxytocin được tiết ra khi chúng ta trở nên gần gũi với người khác, quan hệ, ôm ấp, hôn hít thật nhiều vào
Website liên kết