Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Mr_TK
    Ông nào quên gán tải trọng gió khi lập sơ đồ tính rồi! Khổ!