1 Bình luận
  • halv2000
    Bị đình chỉ chả phải là do bản án treo đâu; can tội áp dụng “là đảng viên” là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo tội dâm ô. Ngu thế ko biết!
Website liên kết