16 Bình luận
  • DMT
    @songtumember có vẻ cay quá đây này cứ bình tĩnh tôi đã viết hết đâu, nguyên văn : Ở đâu cũng có người tốt và người tha hóa.
Website liên kết