11 Bình luận
  • vnn95
    Cứ phải in đề giấy và chuyển phát như thế sao. Việc gán cho mỗi thí sinh một máy tính để thi trên máy khó thế ạ? Không đủ máy tính thì thi theo đợt đi, ngân hàng đề cỡ vài trăm cho tới vài nghìn thì đã đủ chống gian lận chưa?
  • dreamy_sailor
    Lí do để số người có thể đọc là để thí sinh và giám thị kiểm tra sai sót. Ai dám đảm bảo sao in không bị sai sót gì.
    Mà quan trọng là bộ tin tưởng địa phương quá mức.
Website liên kết