12 Bình luận
  • TanNg
    Gỡ bỏ các quy định làm khó doanh nghiệp thì tự nhiên chẳng còn mấy ai bôi trơn nữa, cũng chẳng còn mấy ai đòi nhận bôi trơn mà được nữa.

    Chìa khóa nằm ở sự bất hợp lý của các quy định.
Website liên kết