8 Bình luận
 • weworkvn
  đất nước sắp lên tầm cao mới ông kêu búng tay, nhỡ đâu ...
 • zeuschild
  Mỗi lần thấy tin kênh tệ nạn, tôi đều có ý nghĩ như ông! - "Đất nước này cần 1 sự diệt vong toàn diện"
 • haolvht
  Diệt 1/2 thôi cha nội, diệt toàn diện Thanos nó tự bóp trứng nó được rồi chứ tìm bi ve về búng chi cho mệt?!!
 • MrGunny
  Đọc mà sợ vc, toàn những xích mích chẳng đâu ra đâu @@
 • Chungvnid
  thằng dựng xe mất dạy thật.
 • kinhlupden
  nhiều bác nói chuyện nhỏ.
  nhưng cái tôi mỗi người to, hơn thua câu nói dẫn đến chuyện đáng tiếc, không hôm nay thì hôm sau.
  để đến mức thằng xa lạ xiên, thì người bị xiên cũng k nhẹ nhàng đâu ạ
Website liên kết