14 Bình luận
  • Tyfoon
    Đọc Currency Wars của Song Hongbing thì có tiền lệ này rồi, và đa phần đều rơi vào các TT sau này bị ám sát @@. Tất nhiên quyển này có nhiều thuyết âm mưu cần phải làm rõ nguồn hơn nhưng nói chung đọc cũng hay.
Website liên kết