1 Bình luận
  • gomugomu1410
    Mình mà không bỏ cuộc chơi sớm thì chắc giờ gan không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ
    Giờ thì sinh hoạt điều độ như trong sách: ăn sáng nhiều, ăn tối ít. Chủ yếu ăn đồ luộc, hạn chế thịt đỏ. Tối ngủ 9-10h.
    Đang cố gắng cai ớt. Tập yoga cho khỏe tị rồi chuyển dần sang protein thực vật
    Khổ cái giờ mà thiếu thịt là bị biêng biêng mà không có thời gian cải thiện sk, cứ phải ăn thật nhiều thịt bù khỏe
Website liên kết