6 Bình luận
 • vadaihiep
  Giống kiểu thí nghiệm tinh thể nước của ông Emoto.
  • Hau_Nguyen
   @vadaihiep Đúng rồi, người hơn 70% là nước, cây chắc nhiều hơn nữa. Lời nói có ảnh hưởng rất lớn đến mọi thứ xung quanh từ loài hữu tình đến vô tình.
 • Rock_Dream
  Suy nghĩ đơn giản: Negative energy.
 • goldensea80
  The IKEA experiment was rigged, as most of the commenters on Youtube astutely observed. It was not carried out by an impartial research team but by an advertising agency hired to create a powerful social service product to enhance the IKEA image. The results of the experiment needed to be dramatic and to be guaranteed in advance. As some commenters noted, Myth Busters has already tested and dispelled the hypothesis underlying the IKEA experiment.

  Trích từ psychologytoday
 • deltaduong
  Ý thức tác động đến vật chất
Website liên kết