38 Bình luận
  • VuonChuoi
    @anhpt_92 vụ hình sự nghiêm trọng thì nhiều người lại là tình tiết tăng nặng, án thì tuỳ mức độ thằng nào cầm đầu thằng nào chính mà xử, có khi thằng cầm đầu ăn án tử vì quá nhiều tình tiết tăng nặng, mấy thằng còn lại mỗi thằng vài chục năm tù giam
Website liên kết