28 Bình luận
  • goldenf
    Hiếp dâm rồi giết người, bọn này cứ bắn bỏ hết, chứ nhốt tù đến lúc thả ra chúng nó lại gây nguy hại cho xã hội. Trong ảnh xét nhà có di ảnh của liệt sĩ, không khéo lại có thằng được nhẹ tội nhờ gia đình có công với cách mạng
Website liên kết