1 Bình luận
  • ntvim88
    Thực ra bàn luận về khoa học viễn tưởng ko nên dùng khoa học hiện tại.
    Bởi nếu nó xảy ra thì vài định luật hiện tại mà chúng ta thống nhất với nhau sẽ ko còn đúng nữa. Cho nên kiểu gì cũng sai.
Website liên kết