2 Bình luận
  • ntmj27
    Đi hay ở không quan trọng bằng thái độ ứng xử với nhân viên, xin các "ông chủ" nhớ rằng đi không có nghĩa là không trở về hay không còn cơ hội hợp tác, kể cả không còn cơ hội hợp tác với người đó cũng không có nghĩa là không có cơ hội hợp tác với bạn bè/người thân của người đó. Mạng lưới quan hệ của một nhân viên "key" thường rất lớn và đáng tin cậy. Cứ làm sao cho họ ra đi vui vẻ thì luôn luôn tốt hơn cho tương lai.
Website liên kết