1 Bình luận
  • hoo
    Thiết bị đã ko được mua kèm nên lỗi này không thể nói ở nhà sx mà do sự tham lam, muốn rẻ. Dạng như mua oto mà bỏ phần túi khí vậy.
Website liên kết