4 Bình luận
 • 02274
  Dùng nỗi sợ hãi để kinh doanh thì bây giờ chính nỗi sợ hãi đó hại
  • TanNg
   @02274 thực ra nếu chất độc có trong thực phẩm thì dùng nỗi sợ hãi để kinh doanh cũng tốt, vì việc đó là tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Nếu không có cảnh báo về thực phẩm bẩn, thực phẩm độc hại thì người dân cứ thế ăn vào, cứ thế ảnh hưởng tới sức khỏe. Một doanh nghiệp nhìn thấy điều đó, tạo ra sản phẩm sạch, cảnh báo người tiêu dùng thì họ có lợi, đồng thời sức khỏe người tiêu dùng được cải thiện. Điều đó hoàn toàn tốt chứ không có gì sai.

   Dùng nỗi sợ hãi để kinh doanh chỉ sai khi cái đó gây thiệt hại cho người tiêu dùng một cách sai trái như ngụy tạo nguy cơ, tác động sai vào chuẩn an toàn thực phẩm, v.v...

   Như vậy bản thân việc dùng nỗi sợ hãi để kinh doanh không phải là có vấn đề, khi dùng nỗi sợ một cách sau trái mới là có vấn đề.
 • TanNg
  Không phải là chuyên gia an toàn thực phẩm thì người thiên đàng nói cũng vô nghĩa, nói gì tới người Nhật.
Website liên kết