4 Bình luận
  • Duy_Truong
    Thì bắt buộc ai đánh giá phải đưa bằng chứng là biên lai, hợp đồng ra. 😆
  • PythonGable
    Làm khổ? dahell
    Mừng chứ, mình mà là chủ 1 platform vote như thế này, mình sẽ open free cho các bạn vote. Không biết tỷ lệ ra sao nhưng chỉ cần đó là account thật, không phải robot. Thì welcome. Thời đại data user còn quý hơn vàng mà lại khổ thì buồn lắm , kiểu người ta mang vàng đến cho nhưng không thấy quí á.
Website liên kết