1 Bình luận
  • alkaline
    Hung dữ vãi cl ra ấy. Dữ nhưng chỉ dữ với người mà ng ta trông là yếu thế hơn thôi. Nhục bõ mẹ.
Website liên kết