14 Bình luận
  • dongtataydoc88
    Căng nhể, chắc khai ra nhiều nick name quá nên bị khử
  • kspm
    @huyhoiham oài sao đồng chí nghiêm túc quá báo cáo đồng chí là
    1. Chuyện đó không biết có đúng không.
    2. Quyền của chúng ta ở trong hiến pháp.
Website liên kết